Дата: 13-05-22 11:27

Відновлення українських доріг після російської збройної агресії — у фокусі Конференції європейських директорів доріг (CEDR)

12-13 травня у Будапешті збираються лідери європейських національних дорожніх адміністрацій. Україну на заході представив Перший заступник голови Укравтодор Андрій Івко та радниця Міністра інфраструктури України Олександра Азархіна.

Возможно, это изображение 9 человек и в помещении

 «За два роки інтенсивної відбудови доріг, обсяг українського дорожнього ринку сягнув 9 мільярдів доларів. Укравтодором була напрацьована база для 10-річного розвитку галузі. Але 24 лютого 2022 року в Україну вдерлися російські війська і лише за нашими сьогоднішніми підрахунками пошкодили та зруйнували 24 тисячі кілометрів доріг та більш ніж 300 мостів.

На відбудову, за наявності відповідного фінансового ресурсу, знадобиться 3-4 роки. Щоб відновлення української інфраструктури відбувалося якісно та швидко, сьогодні Міністерство інфраструктури та Укравтодор напрацьовує системні рішення на кількох напрямках,» — зазначив Андрій Івко.

Читайте також: Команда підтримки реформ Мінінфраструктури продовжує свою діяльність в оновленому форматі

 Йдеться про ретельну оцінку завданих руйнувань та збитків;

 Спрощення і скорочення термінів на проєктування доріг та штучних споруд, створення типових проєктів;

 Також трансформується підхід до державних закупівель — скорочуємо терміни без зниження якості та розробляємо єдині кваліфікаційні критерії відбору;

 Важливим є перехід на європейську систему ціноутворення (на зразок CESSM), розробка типових видів договорів за стандартом FIDIC та комплексний контроль на всіх етапах.

 «Ми ініціюємо створення міжнародної робочої групи керівників дорожніх агентств Європи, де наші колеги і партнери зможуть координувати свої зусилля для найсуворішого відновлення дорожньої інфраструктури України.

Ми вже отримали кілька пропозицій щодо обміну досвіду з будівництва тимчасових мостів, надання Україні необхідного дорожнього обладнання та розробки проєктів для відновлення зруйнованих об’єктів,» — повідомила Олександра Азархіна.

 Conference of European Directors of Roads (CEDR) — організація європейських національних дорожніх адміністрацій, яка сприяє удосконаленню управління дорогами. Вперше Укравтодор ініціював обговорення членства в CEDR у 2016 році. На заході 12-13 травня було погоджено рішення щодо членства Укравтодору, яке буде формально затверджено на засіданні Ради Директорів CEDR.

 Reconstruction of Ukrainian roads after Russia's armed aggression is the focus of the Conference of European Road Directors (CEDR)

Leaders of European national road administrations gather in Budapest on May 12-13. Ukraine was represented at the event by First Deputy Head of Ukravtodor Andriy Ivko and Adviser to the Minister of Infrastructure of Ukraine Oleksandra Azarkhina.

 «In two years of intensive road restoration, the volume of the Ukrainian road market has reached USD 9 billion. Ukravtodor has developed a base for a 10-year development of the industry. But on February 24, 2022, Russian troops broke into Ukraine and, according to our current estimates alone, damaged and destroyed 24,000 kilometers of roads and more than 300 bridges.

It will take 3-4 years to restore if there is an appropriate financial resource. In order to restore the Ukrainian infrastructure efficiently and quickly, today the Ministry of Infrastructure and Ukravtodor are developing systemic solutions in several areas,» said Andrii Ivko.

 This involves a thorough assessment of the destruction and damage caused;

 Simplification and reduction of terms for designing roads and artificial structures, creating standard designs;

 The approach to public procurement is also being transformed - we are reducing the time frame without compromising quality and developing unified qualification criteria for selection;

 Important is the transition to the European pricing system (eg CESSM), the development of standard types of contracts according to the FIDIC standard and comprehensive control at all stages.

 «We are initiating the creation of an international working group of heads of European road agencies, where our colleagues and partners will be able to coordinate their efforts for the strictest restoration of Ukraine's road infrastructure.

We have already received several proposals for the exchange of experience in the construction of temporary bridges, providing Ukraine with the necessary road equipment and developing projects for the restoration of destroyed facilities,» Oleksandra Azarkhina said.

 The Conference of European Directors of Roads (CEDR) is an organization of European national road administrations that promotes improved road management. For the first time, Ukravtodor initiated a discussion of membership in CEDR in 2016. At the May 12-13 event, a decision was agreed on the membership of Ukravtodor, which will be formally approved at a meeting of the CEDR Board of Directors.

Возможно, это изображение 3 человека, офис и в помещении
Возможно, это изображение 4 человека, люди стоят и текст «CEDR Conoon CEDR Compass for strategic orientation CE CEDR Conférence Européenne des Directeurs des Routes Conference European Directors of Roads A rolling, long term strategy process on CEDR's position in the European transport constellation 12May202 CEDRGB Workshop MIHICTEPCTBO iHфpacTpyKTypи yKpaeHи»


Источник информации: Украинский Авиационный Портал

Поделиться ссылкой:  
 TweetПерепечатка материалов разрешается только при наличии гиперссылки на www.aviation.com.ua
Перепечатка, копирование, воспроизведение или иное использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства УНИАН, Iнтерфакс-Україна, строго запрещено.
Позиция администрации может не совпадать с мнениями авторов, публикующих статьи.